Funkcionalnosti

Kendo Manager Funkcionalnosti

Moćne kontrolne table

Uz Kendo Manager, menadžeri mogu pratiti sve aktivne projekte i sve aktivnosti u projektima istovremeno sa jedne kontrolne table.

Svi detalji koji su važni se lako mogu vidjeti, uključujući projektne aktivnosti, probleme i promene u projektu, rizici, ključni događaji, ukupni troškovi i ukupno vreme provedeno u realizaciji projekata.

Upravljanje aktivnostima

Kendo Manager vam pruža mogućnost evidencije projektnih aktivnosti, njihovo praćenje, dodjeljivanje članovima tima, definisanje resursa, upload dokumenata i fajlova, komentare i komunikaciju u okviru aktivnosti i projekta u cjelini.

Naš alat, uz pomoć cloud tehnologije, vam omogućava lako upravljanje aktivnostima u realnom vremenu kako bi vam dao najtačniji prikaz mogućeg napretka vašeg projekta, bilo to pomoću opcije pregleda aktivnosti, Kanbanu ili Gantovim dijagramom.

  • lista aktivnosti
  • Kanban tabla
  • Gantogram
Agile

Tradicionalna ili Agilna metodologija

Kendo Manager je prilagođen i za tradicionalnu i agilnu metodoligiju upravljanja projektima.

Time želimo da mala ili srednja preduzećima imaju platformu za upravljanje projektima koja nudi značajnu fleksibilnost i koja omogućava vama i vašem timu da pokrijete različite projekte u različitim oblastima, od administrativnih timova do projekata nevladinih organizacija, marketinških projekata, projekata razvoja softvera i mnogih drugih.

Saradnja

Kendo Manager daje vama i vašem timu mogućnost da delite poruke, statuse, komentare, datoteke,kao i mogućnost postavljanja  vremenskih rokova, dodeljivanja zadataka i svega ostalog sa lakoćom.

Sa našim softverskim alatom za upravljanje projektima, gdje se kompletna komunikacija na projektu nalazi na jednom mjestu i kojoj svaki član tima može pristupiti u bilo koje vrijeme, možete lako i brzo sarađivati s velikim brojem ljudi i maksimizirati učinkovitost komunikacije unutar tima.

Izvještaji na projektu

Napredni izvještaji

Jednostavno napravite različite izvještaje koji pokazuju status jednog projekta ili svih projekata zajedno. Sa samo nekoliko klikova kreirajte:

  • Plan projekta
  • Pregled projekata
  • Izvještaje o svim zadacima, troškovima i resursima na projektu
  • Izvještaje o rizicima, problemima i promjenama na projektu
  • Kreirajte grafičke prikaze svojih aktivnosti
  • Štampajte, snimite ili pošaljite na email svoje izvještaje o projektu

Upravljajte i kontrolišite troškove s lakoćom

Upravljanje resursima

Kendo vam omogućava da odredite projektne uloge, dodelite dozvole na nivou uloge i podesite nivoe resursa u realnom vremenu.

Bilo da se radi o osobi, materijalu, objektu ili više, sa Kendom je lako iskoristiti resurse učinkovito kroz strateško planiranje.

 

Upravljanje vremenom

Kendo menadžer je sistem za upravljanje projektima sa alatom za praćenje vremena uz koji ćete, kroz tačnu evidenciju utrošenog vremena, unaprediti rad na projektu.

Kendo vam daje pregled svega što radite sa vašim timom i što je najvažnije daje vam realnu ideju kada će projekti biti završeni.

Upravljanje budžetom

Planirajte, upravljajte i kontrolišite sve troškove i na taj način osigurajte da je projekat završen u okviru određenog budžeta pomoću Kendo menadžera.

Takođe, Kendo olakšava korisnicima da prate promene budžeta i / ili prilagođavanja,kao i da li su troškovi dostigli kritičnu tačku te omogućava svim zainteresovanim stranama u projektu,bilo da se radi o projektnim menadžerima, donatorima ili investitorima, da vide kako se distribuiraju troškovi.

Ne prepustite ništa riziku

Praćenje problema

Kendo manager sa opcijom problemi na projektu služi za upravljanje i evidentiranje problema na projektu i njihovo delegiranje članovima projektnog tima na rješavanje i kreiranje veze sa određenom aktivnosti na projektu.

Takođe, pomoću opcije izvještaji možete lako da kreirate izveštaj o projektu i svim problemima kao i njihovom statusu.

 

Praćenje i monitoring

Pomoću samo jednog klika mišom, Kendo vam daje uvid u sve relevantne informacije na jednom mjestu.

Uz pomoć naše kontrolne table projekta, imate kontrolu nad svim ključnim informacijama o projektu i možete pratiti najvažnije aspekte vaših projekata u realnom vremenu.

 

 

Upravljanje rizicima

Svaki projekat nosi rizik od neuspjeha.

Pomoću Kenda možete identifikovati i upravljati rizicima u planu projekta, izračunati sve rizike unapred i minimizirati potencijalne probleme koji mogu negativno utjecati na vremenski okvir projekta.

 

Ostale Funkcionalnosti

Self-Hosted

Planirajte i upravljajte projektima sigurno u oblaku. Koristite naš cloud servis ili instalirajte Kendo Manager na vašem cloud serveru.

Dok Kendo Manager funkcioniše kao web aplikacija, takođe imate mogućnost da ga instalirate na sopstvenu infrastrukturu kao projektni server odakle može da servisira neograničen broj korisnika.

 

Obaveštenja

Kendo menadžer poseduje integrisani fleksibilni informacioni sistem za komunikaciju između članova projektnog tima.

Sistemske  poruke – obavještenja i notifikacije se šalju korisniku u inbox unutar sistema

Email obavještenja – korisnik obavještenja i notifikacije prima na svoj email

 

Prilagođavanje

Sa našim softverom za upravljanje projektima imate mogućnost da prilagodite default vrednosti projektnih podešavanja i isključite opcije koje ne koristite na projektu.

Ova opcija softvera vam omogućava da iz glavnog menija isključite opcije koje ne koristite u projektu ili uključite neke od mnogih drugih opcija.

Multijezičnost

Trenutno, Kendo Manager podržava engleski, njemački, srpski, hrvatski i bosanski jezik.

Na projektu možete birati različito jezičko okruženje što ovu opciju pravi izuzetno korisnom kada su u pitanju međunarodni projekti i saradnja sa klijentima iz drugih zemalja.

 

Uloge i dozvole

Kendo menadžer nam pruža mogućnost da sami definišemo određene opcije projekta, kreiramo korisnike i dodeljujemo dozvole korisnicima.

Takođe, možete definisati uloge korisnika u projektu (sistemu) ili kreirati nove administracijske dozvole.

 

GDPR Ready

Kendo Manager veoma ozbiljno shvata privatnost podataka i obećava da će zaštititi vaše podatke u skladu sa evropskom regulativom poznatoj kao Opšta uredba o zaštiti podataka (GDPR).