Video Uputstva za Kendo Manager

Novi Kendo Manager 2.3.1 – softver za upravljanje projektima

  •  Uradili smo kompletan redizajn aplikacije zasnovan na HTML5.
  • Dodali smo nove jezike. Sada Kendo Manager podržava: Engleski, Njemački, Srpski latinica, Hrvatski i Bosanski jezik.
  • Dodali smo nove opcije na obračun vremena i izvještaj o utrošenom vremenu na projektu.
  • Dodali smo nove opcije za pregled troškova na projektu.
  • Uskoro novi interaktivni gantt chart i kanban board.

Kako instalirati Kendo Manager Project Server


Kendo Manager Project Server je  softver za upravljanje projektima koji možete instalirati na sopstvenom serveru ili Cloud-u.
Kendo Manager Project Server  dolazi sa nultim dodatnim troškovima investiranja. Možete ga instalirati na bilo koji Windows Web server, Windows PC ili Cloud.

Upravljanje Projektima u par koraka sa Kendo Manager softverom za upravljanje projektima

Kendo Manager softver za upravljanje projektima pruža Vam mogućnost centralizovanog i multiprojektnog upravljanja projektima u vašoj organizaciji na jednostavan način i u par koraka.

Kendo Manager koncept upravljanja sa više projekata  u isto vreme zasniva sa na korištenju automatizovanih kontrolnih tabli (Moja kontrolna tabla, pregled projekta i Dođo) na 3 nivoa (član projektnog tima, projekt menadžer, direktor kompanije ili top menadžer) a koji  pružaju brz uvid u projektne aktivnosti i procese u relanom vremenu.

Kako kreirati  projekat u Kendo Manager softveru za upravljanje projektima

Kendo Manager je softver za upravljanje projektima koji u potpunosti nudi rješenje za upravljanje projektima, projektnim aktivnostima, troškovima, materijalnim i ljudskim resursima na projektu.

Kendo Manager daje mogućnost projektnom menadžeru da planira svaki aspekt projekta sa jednostavan način. Da jasno definiše vremenski okvir projekta, optimalno rasporedi resurse na projektu i da efikasno planira troškove na projektu.

Upravljanje troškovima na projektu

Kendo manager softver za upravljanje projektima pruža mogućnost upravljanja troškovima na projektu,kreiranja različitih izvještaja o troškovima na projektu i njihovo praćenje u realnom vremenu.