Video Uputstva za Kendo Manager

Kendo Manager – Upravljanje projektima

Kreiranje korisnika

Detaljno objašnjenje postupka kreiranja korisnika u Kendo Manageru.

Upravljanje projektima

Detaljno objašnjenje kako upravljati projektma i projektnim procesima u Kendo Manageru.

Projektni tim

Odaberite korisnika  dodijelite im rolu  koja korisniku daje određena predefinisana prava na projektu.

Kako podesiti osnovnu valutu

Osnovna novčana valuta je valuta u kome se iskazuje novčana vrijednost projektata u aplikaciji.

Resursi i mjerenje resursa

Kako dodati novi tip resursa i novu jedinicu za mjerenje resursa u Kendo Manageru.

Kako kreirati projekat

Kako kreirati projekat u Kendo Manager softveru za upravljanje projektima.